sobota, czerwiec 22, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Konkurs plastyczny pt. "Zapraszamy do czytania"

Drodzy rodzice i dzieci zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Zapraszamy do czytania"

Konkurs plastyczny w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku.
2. Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

§ 2
Cel konkursu

1. Kształtowanie wyobraźni emocjonalnej oraz inwencji twórczej dzieci poprzez wykonanie pracy plastycznej.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Ukazanie twórczości wychowanków oraz poznanie walorów czytania.

§ 3
Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy pt. „Zapraszamy do czytania”.
4. Praca powinna być wykonana na kartonie w formacie A3 lub A4, wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),
wyklejanki, collage. Technika plastyczna dowolna – płaska.
5. Przy ocenie prac będziemy brać pod uwagę zgodność z tematyką, samodzielność wykonania pracy przez dziecko i estetykę pracy a także oryginalność.
6. Prace należy wykonać indywidualnie.
7. W konkursie udział mogą brać dzieci 3-6 letnie.
8. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek.
9. Prace oraz wszelkie prawa do nich, przechodzą na własność organizatora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku i inne.
11. Pracę konkursowe należy dostarczyć do 19.11.2021 r.
12. Prace prosimy dostarczać do wychowawców grup.
13. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
14. Ocena prac zostanie dokonana przez Jury powołane przez organizatora.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.11.2021 r.
16. Rozdanie nagród nastąpi 30.11.2021 r.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl