sobota, czerwiec 22, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Poprzednie projekty wspołfinansowane z WFOŚiGW

Nasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych od lutego do czerwca 2016r.

 

Nazwa zadania: "Niech zawsze las otacza nas" Wartość ogólna zadania: 14.930 zł w formie dotacji Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 11.430 zł w formie dotacji. Opis projektu:Program "Niech zawsze las otacza nas" ma na celu:

 • wzrost poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych,
 • stwarzanie warunków do obcowania z przyrodą i poznawania jej w różnych aspektach. W ramach zadnia przewidziano min. do realizacji:

1. Wycieczki: Leśna Osada Edukacyjna w Kole

 • "Gospodarstwo Agroturystyczne Malutkie"
 • Nadleśnictwo Radomsko
 • Przedborski Park Krajobrazowy
 • Napoleonów- stadnina koni w otoczeniu terenów leśnych

2. Konkursy:

 • Rodzinny konkurs plastyczno- konstrukcyjny "Karmnik"
 • Rodzinny konkurs fotograficzny "Moja przygoda z lasem"
 • Konkurs wiedzy "Mieszkańcy lasu"
 • Konkurs plastyczny "Mój kawałek lasu"

3.Projekcje filmów przyrodniczych

4.Spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Radomsko

5.Przedstawienie teatralne "Leśni przyjaciele"

6.Wystawa książek "Skarbce przyrody"

7."Las wokół nas" zajęcia o tematyce przyrodniczo- ekologicznej

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU:

Spotkanie z leśnikiem-grupa I, II, III, IV

W dniu 11 lutego 2016r. odbyło się spotkanie z leśnikiem panią Moniką G. W ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych przez panią leśnik odbyła się pogadanka oraz pokaz na temat dokarmiania ptaków i zwierząt w czasie zimy. Dzieci zostały zapoznane z wyglądem i nazwami niektórych ptaków i zwierząt leśnych. Podsumowaniem zajęć był Quiz pt."Po co nam las"

 

Wycieczka do Osady Leśnej w Strzałkowie.

W dniu 29 lutego 2016r. dzieci z grupy "Sówek" i "Słoneczek" uczestniczyły w wycieczce do leśniczówki w Strzałkowie. Dzieci obejrzały szkółkę leśną, poznały sposób przechowywania sadzonek, miały możliwość odbijania tropów zwierząt leśnych. Podczas zajęć warsztatowych dzieci obejrzały pokaz multimedialny na temat: mieszkańców i roślinności leśnej, ochrony lasu.

 

Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 19 kwietnia 2016r. dzieci z grupy "Sówki" i "Słoneczka" uczestniczyły w wycieczce do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Cele wycieczki:

- poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt;

- zapoznanie z naturalnym lasem bukowym;

- uświadomienie znaczenie lasów dla człowieka;

- zachęcanie do ochrony środowiska.

 

Wycieczka do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole/ k. Piotrkowa.

26 kwitnia 2016r. dzieci z grup "Sówek" i "Słoneczka" uczesniczyły w wycieczce do Leśnej Osady Edukacyjnej. Podczas wycieczki miały możliwość obejrzeć takie zwierzęta jak: łania, dzik, myszołów, królik, lis, czarny bocian. Podczas spaceru po leśnych ścieżkach obserwowały roślinność min. zawilce, fiołki, modrzewie,oraz 170- letnie sosny. Napotkały również norę lisa. Poza lekcją edukacyjną miały możliwość wybiegać się w towarzystwie płatających figle kóz.

 

Konkurs rodzinny "Karmnik"- rozstrzygnięty.

08 marca 2016r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkusie rodzinnym na najpiękniejszy karmnik. Ideą konkursu było uświadomienie dzieciom potrzeby dokarmiania ptaków zimą oraz wspólne spędzanie czasu wolnego z rodziną. Zainteresowanie wśród dzieci i rodziców było ogromne, wpłynęło 20 prac konkursowych. Jury konkursu miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie karmniki były bardzo pomysłowowe i starannie wykonane. Postanowino nagrodzić wszystkie prace.

Wystawa książek "Skarbce Wiedzy"

Powitaliśmy pierwszy dzień wiosny przedstawieniem pt. " Wiosna w lesie".

Obchodziliśmy "Światowy Dzień Bobra"

07 kwietnia w grupie "Słoneczka" świętowaliśmy Dzień Bobra. W tym dniu dzieci zbierały informacje na temat warunków życia tego gryzonia, następnie wykonały maskę bobra.

"Las wokół nas" zajęcia o tematyce przyrodniczo- ekologicznej

"Zwierzęta leśne"- wykonanie albumu, rozwiązywanie zagadek, przypomnienie zasad zachowania się w lesie ( zajęcia w grupie 3-latków 07.04. 2016r.)

Cele zajęcia:

- utrwalenie nazw zwierząt rzyjących w lesie;

- kształecie myślenia i wyobraźni podczas rozwiązywania zagadek;

- rozwijanie ekspresji plastycznej.

 

-Zajęcia plastyczne w grupie "Sówki"- wykonanie makiety lasu.

- Zajęcie logopedyczne prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną pt. Mieszkańcy lasu". 

Celem zajęcia było ćwiczenie percepcji słuchowej.

 

Zajęcia przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2016 r. w grupie "Słoneczka.

Segregacja śmieci- projekcja filmu.

 

Przedstwienie teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Psikus z Łodzi pt. "Skrzydlate marzenia czyli o żabie co chciała fruwać".

Teatrzyk miał na celu przybliżenie dzieciom zagadnień dotyczących poszanowania przyrody i zwierząt przez kontakt ze sztuką i prawdziwym aktorem. Obejrzane przedstawinie było również inspiracją do dyskusji na temat "Co by było gdyby lasu nie było?"

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

"Moja przygoda z lasem"- pod takim hasłem ogłoszono w naszym przedszkolu konkurs na najciekawszą fotografię. Celem konkursu było: popularyzowanie piękna lasu, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, promowanie pasji fotograficznych w środowisku rodzinnym. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni albumami na zdjęcia, natomiast zwycięzca otrzymał aparat fotograficzny. Wręczenie nagród miało miejsce w MDK w Radomsku i uświetnił je występ naszych przedszkolaków z przedstawieniem o tematyce ekologicznej pt. "Leśni przyjaciele". Zdjęcia można podziwiać w holu przedszkola. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Przedstawienie teatralne pt. "Leśni przyjaciele"

Dnia 08.05.2016r. dzieci z grup 5-6 latki wcieliły się w rolę małych aktórów i wystąpiły w MDK w Radomsku z przedstawieniem pt. "Leśni przyjaciele". Przedstawienie miało na celu zachęcenie rodziców, aby wraz z dziećmi dbali o przyrodę będąc w lesie. Występ uświetniły piękne stroje zakupione z WFOŚiG.

 

Wycieczka do Leśniczówki Podświerk- 12.05. 2016r.

Dzieci w towarzystwie pani leśnik zwiedziły teren leśniczówki, pogłębiły swoją wiedzę na temat zwierzat leśnych oraz roślinności.

Wycieczka do" Gospodarstwa Agroturystycznego Malutkie"- 24.05.2016r.

Dzieci z grupy "Słoneczka" i "Sówki" wybrały się do zagrody edukacyjnej, gdzie miały możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami leśnymi takimi jak: dziki, sarny, daniele. W "Gospodarstwie Arrturystycznym Malutkie" znajdowały się również: konie, kozy, osioł, które dzieci mogły dotknąć i pogłaskać.

Wycieczka do Napoleonowa-07.06.2016r.

Dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w wycieczce do zagrody agroturystycznej Napoleonów. Celem wycieczki była obserwacja leśnej przyrody podczas przejazdu konnego. Dzieci zwiedziły minizoo oraz stadninę koni.

Konkurs wiedzy "Mieszkańcy lasu"

W dniu 14 czerwca w naszym przedszkolu odbył się konkurs wiedzy o lesie, w którym udział wzięły dzieci z grup: "Słoneczka" i "Sówki". Dziecirywalizowały w różnych przedsięwzięciach- rozpoznawały zwierzęta zamieszkujące las, układały puzzle obrazkowe przedstawiające zwierzęta, rozpoznawały roślinność leśną. Obie drużyny spisały się znakomicie i otrzymały taką samą ilość punktów. Przedszkolaki uczestniczące w konkursie otrzymały w nagrodę kolorowanki przyrodnicze i kredki - zakupione z WFOŚiGW.

 

Konkurs plastyczny "Mój kawałek lasu"

W czerwcu w naszym przedszkolu odbył się międzygrupowy konkurs plastyczny. W konkursie brały udział dzieci z wszystkich grup. Prace wykonywały za pomocą dowolnej techniki plastycznej. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkie prace, przyznając każdej grupie w nagrodę klocki. Gratulujemy dzieciom pięknych prac !

 • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
 • 44 685 44 41
 • 44 685 44 40
 • dyrektorpp3@radomsko.pl