sobota, czerwiec 22, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

"Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
na rok szkolny 2020/2021"

Spektakl interaktywny "Z wizytą w smerfowym lesie"

Spektakl interaktywny "Z wizytą w smerfowym lesie"

Spektakl realizowany były w ramach projektu dotyczącego wody na rok szkolny 2020/2021 finansowanego z WFOŚiGW w Łodzi.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl