sobota, czerwiec 22, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Informacja o dotacji

Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 3 w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 otrzymało dotację.

Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 3 w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 otrzymało dotację w wysokości 3000,00 zł. Umowa nr 449/2021 została zawarta w dniu 27.10.2021r. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. W ramach konkursów promujących czytelnictwo zostaną zakupione książki będące nagrodami dla dzieci. Całość zadania będzie wynosiła 3750,00zł i wzbogaci księgozbiór biblioteki przedszkolnej.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl