sobota, czerwiec 22, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Zapraszamy do konkursu plastycznego

Zapraszamy do konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Uwaga, uwaga !

Zapraszamy do konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – „Zachęcamy do czytania ... (moja ulubiona książka)”

Kochane Dzieciaki, jeśli macie swoje ulubione książki lub wypożyczyliście książkę z biblioteki i chcielibyście polecić ją innym dzieciom i rodzicom – to ten konkurs jest dla Was.

Na kartonie formatu A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej przedstawcie swoją ulubioną książkę wraz z tytułem i autorem, zachęćcie do jej
przeczytania. Mile widziana pomoc i współpraca rodziców lub innych czytelników. Prace należy złożyć do wychowawców grup do 10.12.2021r.

Regulamin konkursu u wychowawców grup i na stronie przedszkola: przedszkole3.radomsko.pl w zakładce „co robimy?” – „projekty” – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Regulamin konkursu

 „Zachęcamy do czytania … (moja ulubiona książka)”

 • § 1

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku.
 2. Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
 • § 2

Cel konkursu

 1. Kształtowanie wyobraźni emocjonalnej oraz inwencji twórczej dzieci poprzez wykonanie pracy plastycznej.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Ukazanie twórczości wychowanków oraz poznanie walorów czytania.
 • § 3

                                                                                   Regulamin

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci, uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
  3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy pt. „Zachęcamy do czytania ... ( moja ulubiona książka)”.
  4. Praca powinna być wykonana na kartonie w formacie A3 lub A4, wykonana techniką:  rysunek  kredkami,  pastele suche,  pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),  wyklejanki, collage. Technika plastyczna dowolna – płaska.
  5. Przy ocenie prac będziemy brać pod uwagę zgodność z tematyką, estetykę pracy a także oryginalność.
  6. Prace należy wykonać indywidualnie.
  7. W konkursie udział mogą brać dzieci 3-6 letnie.
  8. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek.
  9. Prace oraz wszelkie prawa do nich, przechodzą na własność organizatora.
  10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku i inne.
  11. Pracę konkursowe należy dostarczyć do 10.12.2021 r.
  12. Prace prosimy dostarczać do wychowawców grup.
  13. Prace dostarczone po terminie  nie będą oceniane.
  14. Ocena prac zostanie dokonana przez Jury powołane przez organizatora.
  15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2021 r.
  16. Rozdanie nagród nastąpi 22.12.2021 r.
  17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.


Regulamin do pobrania

 • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
 • 44 685 44 41
 • 44 685 44 40
 • dyrektorpp3@radomsko.pl