Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 3
ul.Sierakowskiego 19
Radomsko

Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w szczególności:

  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczne
  • język angielski
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia kulinarne
  • logopedia
  • gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
  • religia