Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 3
ul.Sierakowskiego 19
Radomsko

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Radomska nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek (stan na 31.12.2018r).

  • środki trwałe 436 232,66 zł
  • środki trwałe o charakterze wyposażenia 272 611,59 zł
  • wartości niematerialne i prawne 1621,16 zł